Przejdź do treści

Regulamin Orient Gravel

Orient Gravel “Tatarski Szlak” ma charakter indywidualnego przejazdu rowerem, po trasie wyznaczonej za pomocą śladu GPS, bez wsparcia z zewnątrz. 

 1. Cele

Orient Gravel “Tatarski Szlak” realizuje następujące cele:

 • Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywny wypoczynek na rowerze
 • Upowszechnianie sportu i kolarstwa w różnych grupach społecznych i środowiskowych
 • Promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych Ziemi Sokólskiej i Polski Wschodniej

2. Data, miejsce

Orient Gravel “Tatarski Szlak” ze startem w Bohonikach odbędzie się w dniach 19 – 20 sierpnia 2023 roku na wschodnich obszarach Województwa Podlaskiego.

Adres bazy wydarzenia, wskazówki dotyczące dojazdu i parkingów zostaną podane na stronach internetowych wydarzenia. Na terenie bazy znajdować się będzie biuro zawodów, sanitariaty, start oraz meta imprezy oraz miejsce wydawania posiłków.

Biuro czynne będzie w dniu 19.08.2023 w godzinach 7.00 – 8:45.

Podczas odbioru pakietu uczestnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

Start falowy rozpocznie się w dniu 19.08.2023 o godzinie 8:00.

3. Warunki uczestnictwa

 • Orient Gravel “Tatarski Szlak” przeznaczony jest dla osób o dobrym przygotowaniu kondycyjnym.
 • Prawo do startu mają osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Liczba uczestników została ograniczona do 100 osób. Limit może ulec zmianie.
 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Dozwolone jest wspieranie innych uczestników wydarzenia.
 • Wszystkich uczestników obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do nich.
 • Uczestnik zobowiązany jest posiadać kask oraz oświetlenie przez cały okres przejazdu po trasie, a także włączony telefon komórkowy przez cały czas przejazdu.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez siebie spowodowane. Organizator wydarzenia rekomenduje posiadanie indywidualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wydarzeniu.
 • Przestrzeganie zasad regulaminu jest obowiązkowe, a każdy uczestnik akceptuje Regulamin Orient Gravel przed startem podpisując stosowne oświadczenie.
 • Wydarzenie odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
 • Każdy uczestnik będzie mieć możliwość pobrania śladu trasy w formacie pliku .gpx lub .fit – ostateczna wersja trasy zostanie opublikowana nie później jak 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
 • Zasady odbioru pakietów startowych zostaną ogłoszone nie później jak 7 dni przed imprezą.

4. Trasa

 • Do wyboru są dwa dystanse: ok. 120km i ok. 200km, 
 • Trasa prowadzi drogami o zróżnicowanej nawierzchni.
 • Dozwolone jest opuszczenie trasy pod warunkiem powrotu w tym samym miejscu, w którym się ją opuściło. Skracanie trasy grozi karą czasową lub dyskwalifikacją. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest omijanie przeszkód typu powalone drzewa, zalana droga. W takiej sytuacji przeszkody należy bezpiecznie ominąć i powrócić możliwie najszybciej na trasę.
 • Na trasie przejazdu mogą występować trudne technicznie odcinki wymagające dobrych umiejętności jazdy na rowerze.
 • Na trasie znajdują się miejsca wymagające zachowania szczególnej ostrożności takie jak kładki nad rzekami, przejazd kolejowy, skrzyżowania z ruchliwymi drogami, itp. 

5. Pomiar czasu i limity

 • Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 14 godzin i liczony jest od godziny startu danego uczestnika.
 • Pomiar czasu odbędzie się za pomocą nadajników GPS (dostarczonych przez organizatora) monitorujących pozycje uczestnika na trasie ultramaratonu przez cały czas jego trwania.
 • Śledzenie pozycji uczestników będzie możliwe poprzez link udostępniony na stronie zawodów i będzie mieć charakter ogólnodostępny.
 • Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nadajnika GPS bezpośrednio po przekroczeniu linii mety lub niezwłocznego odesłania na wskazany adres organizatora w przypadku decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed linią mety.
 • W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500zł.

6. Zgłoszenia, opłaty startowe

 1. Zgłoszenia na Orient Gravel “Tatarski Szlak” przyjmowane będą poprzez stronę dostartu.pl do dnia 2022-08-10
 2. O miejscu na liście startowej decyduje pełna rejestracja, to jest przesłanie zgłoszenia oraz wpłata opłaty startowej.
 3. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z harmonogramem:
  1. rezygnacja do dnia 15 lipca 2023 – zwrot 100% opłaty startowej
  2. rezygnacja do dnia 31 lipca 2023 – zwrot 50% opłaty startowej
  3. rezygnacja po 10 sierpnia 2023 – opłata startowa nie jest zwracana
 4. Możliwe jest także przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika (opłata 20 zł) do dnia 14.08.2023 przy czym zmiany po 15.07.2023 roku wiązać się mogą z brakiem możliwości zmian w indywidualnych materiałach takich jak np. rozmiar odzieży.
 5. W przypadku odwołania ultramaratonu (np. z powodu działania siły wyższej lub pandemii koronawirusa SARS-CoV-2) Organizator zwróci uczestnikom opłatę startową lub na życzenie uczestnika przeniesie opłatę na inne wydarzenie.
 6. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub nie pojawiły się na starcie. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od niemożności udziału w imprezie np. z powodu choroby, kolizji w czasie dojazdu, etc.
 7. Faktury do opłat startowych wystawiane są na prośbę wpłacającego, w ciągu 14 dni od dokonania opłaty.
A. Rejestracja i opłata do 2023-06-30B. Rejestracja i opłata do 2023-07-31C. Rejestracja i opłata do 2023-08-10
Orient Gravel 120120 zł150 zł170 zł
Orient Gravel 200150 zł180 zł200 zł

7. Świadczenia dla uczestników.

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • plik śladu trasy
 • numer startowy
 • nadajnik GPS na czas wydarzenia lub aplikację na telefon komórkowy 
 • technologię do śledzenia uczestnika
 • medal pamiątkowy za ukończenie
 • ciepły posiłek na mecie, kuchnia tatarska, opcja bezmięsna dla wegetarian
 • sanitariaty (WC, umywalki) oraz możliwość umycia roweru w bazie imprezy
 • trofea i nagrody dla najlepszych uczestników 

8. Klasyfikacje

 • Klasyfikacja indywidualna Open mężczyzn i kobiet Orient Gravel 120
 • Klasyfikacja indywidualna Open mężczyzn i kobiet Orient Gravel 200
 • Klasyfikacja drużynowa Orient Gravel 120
 • Klasyfikacja drużynowa Orient Gravel 200

Klasyfikacje drużynowe będą liczone według następujących zasad:

 • Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę.
 • W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, jeżeli wyścig ukończyło minimum czterech zawodników.
 • Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową. 
 • Punkty za wyścig ustala się stosując wzór: Punkty = (czas zwycięzcy open/ czas uczestnika dla którego liczone są punkty) x 1000, oddzielnie kobiety i mężczyźni.
 • Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla Orient Gravel 120 i Orient Gravel 200.

9. Ochrona wizerunku i danych osobowych

 • Dane osobowe uczestników Orient Gravel “Tatarski Szlak” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia wydarzenia, wyłonienia zwycięzców, przyznania, wydania, odbioru nagród oraz w celach marketingowych.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego punktu w związku z udziałem w wydarzeniu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji ultramaratonu i dokumentowania wydarzenia.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Orient Gravel. Zgłaszając się do wydarzenia uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji, np: e-mail, sms, o przyszłych imprezach oraz produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 • Administratorem danych osobowych uczestnika Orient Gravel “Tatarski Szlak” jest Fundacja “Maratony Kresowe”, ul. Ciołkowskiego 157, 15-545 Białystok, kontakt z przedstawicielem Administratora możliwy jest za pomocą email: biuro@maratonykresowe.pl
 • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018 poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Orient Gravel “Tatarski Szlak” i akcji z nim związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia, w niezbędnym do tego zakresie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów takich jak: firmy do rejestracji uczestników, firmy obsługujące płatności elektroniczne, firmy świadczące usługi śledzenia GPS.

10. Informacje dodatkowe

 • Udział w zawodach nie wymaga udokumentowania doświadczenia udziała w zawodach o podobnej trudności. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność
 • Uczestnik porusza się po śladzie gps dostarczonym przez organizatora. Trasa co do zasady nie jest znakowana. Organizator może w newralgicznych miejscach umieścić oznaczenia dla ułatwienia przejazdu.
 • Uczestnik może startować na dowolnym rowerze, choć nie jest zalecany start na rowerze szosowym ze względu na możliwe odcinki o miękkim podłożu i nierówności.
 • Na trasie uczestnik może korzystać z pomocy od innego uczestnika. Można także korzystać z ogólnodostępnych sklepów, usług, restauracji i serwisów rowerowych. 
 • Korzystanie z takich usług jest możliwe również poza trasą, jeśli uczestnik dojedzie do nich na rowerze sam, a następnie wróci na trasę w tym samym miejscu, w którym ją opuścił.
 • Pomoc dla zawodników ze strony osób zewnętrznych (rodzina, znajomi, członkowie ekip) w postaci wody i żywności jest dozwolona pod warunkiem, że będzie oferowana i dostępna także dla każdego innego uczestnika.
 • Nie ma żadnych ograniczeń w rezerwacji noclegów
 • W przypadku jeśli trasa jest nieprzejezdna np. z powodu powalonych drzew, przeszkody należy bezpiecznie ominąć i powrócić możliwie najszybciej na trasę.
 • Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach. Wykupienie ubezpieczenia jest możliwe w czasie rejestracji.
 • Uczestnik, który wycofa się z rywalizacji w trakcie wyścigu powinien zgłosić ten fakt obsłudze będącej na trasie maratonu lub w Biurze Zawodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej, jeśli impreza została odwołana w dniu zawodów lub przerwana po starcie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które mogą mogą zakłócić przebieg imprezy takie jak: niszczenie oznaczeń trasy wyścigu, blokowanie trasy przejazdu, rozsypywanie gwoździ  i ostrych przedmiotów, etc.

11. Ochrona środowiska naturalnego

 • Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy karane będzie z pełną surowością, z karą dyskwalifikacją włącznie.
 • Nie wolno używać szklanych pojemników.
 • Śmieci na mecie muszą być wyrzucane do odpowiednich pojemników zgodnie z zasadami sortowania odpadów.

12. Kontrola antydopingowa

 • W Orient Gravel “Tatarski Szlak” nie mogą brać udziału zawodnicy zawieszeni za stosowanie dopingu.
 • Organizator może poddać zwycięzców zawodów i wylosowanych uczestników kontroli antydopingowej. Brak zgody zawodnika na kontrolę będzie skutkować automatyczną dyskwalifikacją.

 13. Organizator

 • Fundacja „Maratony Kresowe”, ul. Ciołkowskiego 157, 15-545 Białystok, NIP: 9662089021, KRS: 0000468964, REGON: 200794494, telefon + 48 509 282 463. 
 • Strona internetowa: www.orientgravel.pl, email: biuro@orientgravel.pl
 • Bank BNP Paribas, numer konta: 26 1600 1462 1883 1061 6000 0001
 • Organizator jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją zawodów.
 • Orient Gravel “Tatarski Szlak” jest niekomercyjnym wydarzeniem sportowo-rekreacyjnym. Organizator Fundacja „Maratony Kresowe” nie prowadzi działalności gospodarczej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w biurze Organizatora).
 • O wszystkich kwestiach nieuregulowanych w regulaminie oraz o jego interpretacji w trakcie zawodów decyduje Organizator..